ŻNIŃSKIE LIGI I ŻnińskieLigi.pl

e-mail

kontakt@zninskieligi.com.pl

MOS Żnin

tel 52 302 07 05

Gąsawa Dz. – Rogowo

Łubianka – Gąsawa II

Gąsawa I – Gościeszyn

Rogowo – Gąsawa II

Gąsawa Dz. – Gościeszyn

Gąsawa I – Łubianka

Gąsawa II – Gościeszyn

Rogowo – Łubianka

Gąsawa I – Gąsawa Dz.

Gąsawa (2) – Łubianka (2)